*Praktische informatie* voor ondernemers

Beek Bloeit is de ondernemersvereniging van ons gezellige centrum Beek. Onze missie? De betrokkenheid tussen ondernemers, bewoners en bezoekers vergroten. Hier, in het kloppende hart van Beek, maak je deel uit van een bruisende community. Samen laten we het Beekse centrum bloeien en groeien. Sluit je ook aan!

Over Beek Bloeit

Beek Bloeit is de ondernemersvereniging van centrum Beek én omgeving. Er zijn ook enkele ondernemers aangesloten die op wat grotere afstand van het centrum gevestigd zijn.Deze ondernemersvereniging bestaat al sinds 1987 en heeft nog steeds leden die buiten het zgn. BIZ-gebied* vallen. Zij betalen jaarlijks contributie.

Hoe werkt het?
In 2016 heeft Beek Bloeit, samen met de Gemeente Beek, besloten om een BIZ in het centrum in te stellen. Het doel: de ‘free-riders’ in het centrum aanpakken. Voorwaarde was dat er voldoende draagkracht onder de centrumondernemers bestond. Om de BIZ volgens de wet te kunnen uitvoeren, was het verplicht om een stichting te formuleren. Deze stichting legt verantwoording af aan de gemeente.

CMB
De Stichting, Centrum Management Beek (CMB), is ondergebracht binnen het overleg van de ondernemersvereniging Beek Bloeit. Dit om te voorkomen dat er verwarrende en complexe overlegstructuren ontstaan.

BIZ
De BIZ (Bedrijven Investerings- Zone) is een wettelijke regeling die onderhevig is aan strikte voorwaarden. Een BIZ kan in een bepaald gebied, bijvoorbeeld een industrieterrein – of zoals bij ons – in een centrum ingesteld worden.

Daartoe moet een draagvlakmeting uitgevoerd worden. Bij een positief resultaat is de regeling van kracht in een vastomlijnd *BIZ-gebied over een periode van maximaal 5 jaar met een vastgestelde bijdrage van elke ondernemer in het gebied. In ons geval wordt deze bijdrage geïnd via de OZB (Onroerend Zaak Belasting) door het BsGW. Voor CMB betreft het een procentuele heffing op het winkel- of bedrijfsvloeroppervlak.

De gemeente keert de geïnde gelden uit aan het CMB die hierover op haar beurt een verantwoording over de besteding afdraagt. In 2020 ging de tweede BIZ in het Beekse centrum van kracht.

Lid worden? dat kan!

Ben je een nieuwkomer in het centrum van Beek? Welkom! Als winkel, horecazaak of dienstverlener kun je ook lid worden van de ondernemersvereniging Beek Bloeit. Vul het contactformulier in en informeer naar de mogelijkheden.

Cadeaukaart Ondernemend Beek

Onlangs is gemeente Beek van een cadeaucheque naar een cadeaupas overgestapt. De gemeente gaf bij gelegenheden als bijvoorbeeld jubilea steeds een cadeaucheque die bij Beekse ondernemers besteed kon worden. Voor het gemak is er nu gekozen voor een cadeaupas die eveneens bij uitsluitend Beekse ondernemers besteed kan worden.

Om het declareren te vergemakkelijken is er nu gekozen voor een pasje dat via de pinterminal werkt. Je hebt daar inmiddels een informatiebrief over ontvangen. Via een aanmeldingsformulier kun je jouw deelname activeren. In een separaat verstuurde e-mail kunt je alle informatie nog eens teruglezen.

Toch nog een vraag? Neem contact op via het contactformulier.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Neem dan contact op via het contactformulier.

Partners